Sách điện tử
Home Biên mục Quản trị Báo cáo thống kê Tra cứu

Chào mừng bạn đến với phần mềm Quản lý thư viện OpenBiblio

Sử dụng các Phân hệ ở đầu trang để truy cập vào các chức năng quản lý thư viện.

Phân hệChi tiết
Lưu thông

Dùng phân hệ này để
 • Quản lý bạn đọc
 • Thực hiện các giao dịch Mượn, Trả, Gia hạn, tài khoản bạn đọc, nhật ký mượn trả
 • Quản lý tài liệu đang mượn hay đang ở trong kho
Biên mụcDùng phân hệ này để quản lý biểu ghi tài liệu.
 • Quản lý tài liệu
 • Biên mục tài liệu
 • Nhập các biểu ghi MARC 21 biên mục sẵn
Quản trị

Dùng phân hệ này để quản lý dữ liệu nhân viên, người quản trị.
 • Quản trị nhân viên
 • Thiết lập cấu hình thư viện
 • Danh sách các bộ sưu tập/phòng/kho
 • Danh sách các kiểu tài liệu
 • Sửa giao diện
Báo cáo/Thống kêDùng phân hệ này để báo cáo/Thống kê dữ liệu
 • Báo cáo/thống kê.
 • In Nhãn sách.
Người dùngBạn đọc sử dụng chức năng này để:
 • Đặt mượn (giữ chỗ tài liệu) hoặc gia hạn tài liệu
 • Xem nhật ký giao dịch (mượn trả) của cá nhân
 • Chỉnh sửa một số thông tin cá nhân