Thư viện huyện Núi Thành
Home Lưu thông Biên mục Quản trị Báo cáo thống kê Kiểm kê Tra cứu

Chào mừng bạn đến với phần mềm Quản lý thư viện OpenBiblio

VietBiblio là platform miễn phí hỗ trợ các thư viện trường học và huyện-xã từ năm 2017, được phát triển dựa trên phần mềm mã nguồn mở OpenBiblio, đây là phần mềm được khuyến khích sử dụng trong ngành giáo dục theo Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục
Lưu ý:
- Khoản 2, điều 2, thông tư 16/2022-TTBGGĐT quy định Học liệu điện tử là tài liệu phục vụ dạy và học được số hóa theo một cấu trúc định dạng và kịch bản nhất định, được lưu trữ trên các thiết bị điện tử. Vì vậy việc đăng tải các sách điện tử không phục vụ cho việc dạy và học có thể không được tính là học liệu điện tử.
- Mục e, Khoản 1, điều 4, thông tư 16/2022-TTBGGĐT quy định: Tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin, an ninh mạng và quy định liên quan của pháp luật. Vì vậy việc đăng tải các e-book có bản quyền mà không xác định được chủ thể chịu trách nhiệm bản quyền, thư viện của bạn có thể vi phạm quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
Liên thông thư viện:
-Điểm a, Khoản 2, điều 4 quy định Tài nguyên thông tin số: Các thư viện trong nhóm thực hiện chia sẻ cơ sở dữ liệu biểu ghi, mục lục tài nguyên thông tin số theo các cấp độ được tổ chức theo cấu trúc nghiệp vụ thư viện và quyền truy cập cơ sở dữ liệu; VietBiblio đáp ứng việc thực hiện chia sẻ cơ sở dữ liệu biểu ghi, mục lục tài nguyên thông tin điện tử thông qua mục lục liên hợp của các thư viện trên địa bàn; cung cấp quyền truy cập để các thư viện có thể khai thác dữ liệu biên mục sẵn có của các thư viện trong nhóm hoặc từ thư viện quốc gia, các thư viện tỉnh, thư viện đại học; đáp ứng tiêu chí về việc sử dụng biên mục tại ngoại (theo điểm c, khoản 1, điều 5 trong thông tư 16).
Về quy định Tài nguyên thông tin dưới dạng in ấn: Các thư viện trong nhóm thực hiện việc luân chuyển tài nguyên thông tin như sách giáo khoa, sách nghiệp vụ của giáo viên, sách tham khảo, báo, tạp chí, truyện, tranh ảnh giáo dục và tài liệu khác định kỳ theo học kỳ, năm học. Ở mức đáp ứng cao hơn yêu cầu, bạn đọc của thư viện trên địa bàn có thể tìm kiếm tài liệu nếu có ở thư viện khác gần nhất trên địa bàn và thực hiện mượn liên thư viện.
Để có thể thực hiện liên thông thư viện, yêu cầu phần mềm phải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy tắc về nghiệp vụ thư viện:
- TCVN 7539:2005 Thông tin và tư liệu - Khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu thư mục.
- TCVN 6380:2007 (ISO 2108:2005) Thông tin và Tư liệu - Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách (ISBN)
- TCVN 13544:2022 (ISO 10160:2015) Thông tin và tư liệu - Liên kết hệ thống mở - Xác định dịch vụ ứng dụng mượn liên thư viện.
     Đây là các tiêu chuẩn cơ bản cần thiết để các phần mềm khác nhau nhưng có thể chia sẻ dữ liệu được với nhau đang được áp dụng bởi Thư viện Quốc gia, các thư viện Đại học, Cao đẳng, thư viện công cộng và các thư viện trường học nhằm thực hiện biên mục tại ngoại để khai thác tài nguyên thư mục các thư viện trong và ngoài nước thông qua giao thức Z39.50. Nhờ khổ mẫu MARC 21 được chia sẻ mà các thư viện có thể rút ngắn thời gian xử lý kỹ thuật tài liệu xuống 1-2 phút/tên sách với đầy đủ thông tin mô tả quy tắc mô tả ISBD, đầy đủ các thông tin cơ bản: lần xuất bản/tái bản, mô tả vật lý (trang, khổ), phụ chú, tùng thư, phân loại, từ khoá... Qua đó mục lục điện tử của thư viện cũng tuân theo quy tắc tối thiểu về nghiệp vụ thư viện như: quy tắc mô tả ISBD, đầy đủ các thông tin: lần xuất bản/tái bản, mô tả vật lý (trang, khổ), phụ chú, tùng thư, phân loại, từ khoá...
     Tương tự, khi áp dụng tiêu chuẩn và giao thức về người dùng, khi đó mọi hệ thống khác nhau (phần mềm khác nhau) cũng có thể giao tiếp và chia sẻ được với nhau giống như tiêu chuẩn MARC 21 và giao thức Z39.50 dành cho dữ liệu thư mục. Chức năng mượn liên thư viện, có nghĩa là bạn đọc ở thư viện trường này có thể sử dụng chính thẻ đã được cấp của thư viện mình nhưng có thể mượn được tài liệu của thư viện khác trên địa bàn khi các trường có sự phối hợp liên kết.
Sử dụng các Phân hệ ở đầu trang để truy cập vào các chức năng quản lý thư viện.

Phân hệChi tiết
Lưu thông

Dùng phân hệ này để
 • Quản lý bạn đọc
 • Thực hiện các giao dịch Mượn, Trả, Gia hạn, tài khoản bạn đọc, nhật ký mượn trả
 • Quản lý tài liệu đang mượn hay đang ở trong kho
Biên mụcDùng phân hệ này để quản lý biểu ghi tài liệu.
 • Quản lý tài liệu
 • Biên mục tài liệu
 • Nhập các biểu ghi MARC 21 biên mục sẵn
Quản trị

Dùng phân hệ này để quản lý dữ liệu nhân viên, người quản trị.
 • Quản trị nhân viên
 • Thiết lập cấu hình thư viện
 • Danh sách các bộ sưu tập/phòng/kho
 • Danh sách các kiểu tài liệu
 • Sửa giao diện
Báo cáo/Thống kêDùng phân hệ này để báo cáo/Thống kê dữ liệu
 • Báo cáo/thống kê.
 • In Nhãn sách.
Người dùngBạn đọc sử dụng chức năng này để:
 • Đặt mượn (giữ chỗ tài liệu) hoặc gia hạn tài liệu
 • Xem nhật ký giao dịch (mượn trả) của cá nhân
 • Chỉnh sửa một số thông tin cá nhân